In Tinh Cầu

Liên hệ

Cách tạo hình phong bì thư ấn tượng

Phong bì là mt  bao bì ph biến, thưng đưc làm bng vt liu như giy hoc các tông. Nó đưc thiết kế đ cha mt đi tưng mngphng, chng hn như mt lá thư hoc tài liu.

Phong bì truyền thống được làm từ các giấy thường là một trong ba hình dạng: hình thoi, hình gấp chéo, hoặc cánh diều .  Tạo phong bì bằng cách bằng cáchgấp tai giấy phong bì tạo thành hình chữ nhật quanh một khu vực trung tâm. Theo cách này, hình chữ nhật được hình thành với một sự sắp xếp của bốn cánh tai giấy xung quanh.


Cu trúc thiết kế phong bì thư

  1. Kéo dán phong bì
  2. Nắp đậy phong bì
  3. Gân giấy gập lại để niêm phong phong bì.
  4. Khoảng trắng nơi phong bì bên trong lộ ra
  5. Gập cạnh bên của phong bì
  6. Cạnh phong bì
  7. Tai phong bì
  8. Gập giấy dưới phong bì
  9. Khoảng cách đè giữa (5) và (8)
  10. Cạnh dưới phong bì
Các kiểu phong bì điển hình thường phân biệt qua nắp đậy phong bì

     * Nắp phong bì  thương mạithường là cạnh nhọn, góc tròn nông.

     * Phong bì túi nắp có hình chữ nhật   cạnh tròn.

     * Phong bì vuông hoặc hình chữ nhật với khá cạnh thẳng và góc không tròn.

     * Phong bì bưu chính nắp hình tam giác với một góc nhọn hoặc hơi tròn.

Kích thưc tiêu chun quc tế ca phong bì thư envelope:

Kiu PB

Kích thưc  (CaoxRng mm)

Phù hp vi kh giy


DL

110 × 220

1/3 A4

C7/C6

81 x 162

1/3 A5

C6

114 × 162

A6 (or A4 folded in half twice)

C6/C5

114 × 229

1/3 A4

C5

162 × 229

A5 (or A4 folded in half once)

C4

229 × 324

A4

C3

324 × 458

A3

B6

125 × 176

C6

B5

176 × 250

C5

B4

250 × 353

C4

E3

280 × 400

B4

 (nguồn : sưu tầm)


Chủ đề:

Email: thietke@intinhcau.vn
Hotline: 04 6327 5015