In Tinh Cầu

Liên hệ

Văn hóa card visit ở Nhật bản

Dịch vụ In card visit giá rẻ của công ty In Tinh Cầu chất lượng cao trên chất liệu giấy.

Card Visit mang thông tin của một công ty hoặc cá nhân làm kinh doanh. Card visit thường được chia sẻ thông qua việc gặp gỡ, giới thiệu. Một chiếc Card Visit thông thường có tên người giới thiệu, thương hiệu công ty và thông tin liên lạc như địa chỉ đường phố, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail và trang web. Card visit truyền thống có nhiều văn bản màu đen đơn giản trên nền trắng, ngày nay một Card Visit chuyên nghiệp đôi khi sẽ bao gồm một hoặc nhiều thiết kế trực quan nổi bật.

Văn hóa cho và nhận card visit ở mỗi khu vực trên thế giới là rất khác nhau. Một Card Visit của người Nhật Bản được gọi là một meishi. Nó thường có tên công ty đặt hàng đầu lớn nhất, tiếp theo là chức danh công việc và sau đó tên của cá nhân. Thông tin này thường được viết bằng chữ Nhật trên một mặt và các ký tự Latin ở mặt sau. Thông tin liên lạc quan trọng khác thường được cung cấp, chẳng hạn như địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại và số fax.

Khi bạn nhận được meishi không nên viết lên hoặc đặt trong túi, dụng cụ được coi là thích hợp để meishi là bao da thông minh. Đặt ngón tay của mình lên tên hoặc các thông tin khác được coi là thô lỗ. Nếu nhiều người đang tham gia vào cuộc họp và một nhận rất nhiều meishi, cấp bậc cao nhất được đặt trên cùng bao da thông minh, và những người khác bên cạnh nó, trên bàn. Cách thức mà người nhận xử lý meishi của người đưa sẽ chỉ cách đối xử với người đưa. Hành động như gấp thẻ một nửa, hoặc đặt meishi của người đưa trong túi sau được coi là xúc phạm

Chủ đề:

Email: thietke@intinhcau.vn
Hotline: 04 6327 5015